PAS GODT PÅ VORES OMRÅDE

VIGTIG INFORMATION

Velkommen til Ferbækudstykningen.

Området er fredet og er et enestående sommerhusområde i Danmark. Vi gør derfor meget for at bevare naturen og områdets karakter og beder jer om at gøre det samme.

1. Færdsel uden for veje og afmærkede stier er ikke tilladt af hensyn til dyre- og plantelivet.

2. Mountainbikes kun på grusvejene.

3. Der må ikke graves i klitterne, da de er meget sårbare og let bliver ødelagt. Beskadigelse af naturen kan medføre erstatningsansvar.

4. Hunde skal føres i snor.

5. 30 km/t hastighedsbegrænsning i hele området.

6. Parkering kun tilladt på egen parcel med højest to biler og på ejerlaugets parkeringspladser. Parkering er forbudt på vejene.

7. Nytårsfyrværkeri er forbudt på grund af brandfare. Her er mange huse med stråtag.


Venlig hilsen
Ferbæk Ejerlaug