SNERYDNING

Snerydning

Ejerlauget foretager snerydning i de officielle ferieperioder, hvilket vil sige juleferie, vinterferie i uge 7 og 8, og hvis nødvendigt i påskeferien.

Spørgsmål vedrørende snerydningen i disse perioder rettes til Ejerlaugets Vej- og vandløbsudvalg: se foran under Bestyrelse

Er der behov for snerydning uden for disse perioder, er det for egen regning. Aftale om snerydning kan evt. indgås med Hune Vognmandsforretning, tlf. 20 40 38 52
Prisen for assistance er normalt 600 kr. + moms.

Spørgsmål om vejenes aktuelle fremkommelighed kan ligeledes rettes til Hune Vognmandsforretning.