Renovation- og affaldsordning

Vedrørende renovation- og affaldsordning i Ferbækområdet henvises til Jammerbugt Kommunes hjemmeside, som giver fyldestgørende oplysninger. Se www.jammerbugt.dk/affald

Hvis affald ikke afhentes, eller du har andre spørgsmål:

Ring på 72 57 76 09 eller send en mail til affald@jammerbugt.dk

Opstilling af renovationsstativer

For at overholde Jammerbugt Kommunes affaldsregulativ, er det nødvendigt at opstille renovationsstativerne nærmere vej end tilladt i områdets deklaration. Det er besluttet at fravige deklarationens bestemmelser. Dette har Fredningsnævnet godkendt den 12. november 2017.
(Se evt. Fredningsnævnets dispensation ved at klikke her.) Opstilling skal ske på følgende vilkår:

1. Affaldsstativet skal placeres maksimalt 5 m fra vejen, og så der er mulighed for kørsel med ind­samlingsvogn til affaldsstativet. Det skal sikres, at vejen frem til stativet er gangbar.
2. Stativet skal placeres så diskret, så skånsomt, så lidt synlig som overhovedet muligt og under hensyntagen til terrænet det pågældende sted med en placering anvist af bestyrelsen.
3. Alle stativer skal være træbeklædte og ens (MIRA 110 eller Brovst B 96. Dimensioner: højde 100 cm, bredde 55 cm, dybde 55 cm), og farven på træbeklædningen skal ved nyanskaffelse være som trykimprægneret træ. Eksisterende stativer med en anden farve kan anvendes, indtil de skal udskiftes. Stativer, der placeres maksimalt 5 m fra vejen og op ad en bygning, skal have samme farve som huset. Det indebærer, at alle plastikbeholdere skal udskiftes og erstattes med det antal stativer, der er behov for.
4. Stativerne skal fæstes til en nedgravet pæl (så de står lodret og ikke vælter) og orienteres sådan, at låget ikke blæser op. Desuden skal stativerne placeres på en betonflise (se skitsen).

Nedenfor er vist et eksempel på hvordan man monterer sit affaldsstativ

Fra pind til stativ
Opsætning af affaldsstativer på de markerede pladser skal udføres efter den skitse, der indgår i fredningsnævnets godkendelse. For at vise hvordan det kan gøres i praksis, er der taget billeder af de forskellige faser ved opsætning af et stativ.
For at opnå et stabilt grundlag skal vegetationen som det første fjernes. Tykkelsen på vegetationen er sandsynligvis større end tykkelsen på den flise, der efterfølgende skal etableres. Derfor kan det være nødvendigt at fylde sand på, inden fliserne lægges. Vær opmærksom på, at stativet skal placeres så højt i terrænet, at lågen kan åbnes uden at støde på terræn/vegetation.
Det opstillede stativ kan beses på Blaahvalen 5.


Placering angivet med pind


Græstørven afgravet


Afrettet til fliser


Fliser lagt, stolpe nedgravet


Set fra siden


Stativ opstillet og skruet fast i stolpe


Set fra siden


Set fra vejen

Som det fremgår af billederne, er der anvendt 2 fliser på 30x60 cm i stedet for opstillingsskitsens 60x60 cm. Det skyldes, at der ikke i nærområdet lagerføres denne flisestørrelse i 5 cm tykkelse. Kan kun fås i 7 cm tykkelse og vejer da 58 kg.
Affaldsstativ fra Brovst (B96) samt 75x75 mm stolpe med længden 180 cm er købt hos XL i Hune. De lagerfører ikke fliser, så de er købt hos Kaas-Pandrup Betonvarefabrik i Pandrup.

Knud Nørgaard