2017-02-06 - KYSTLINIEN

   

Kystlinien ved Ferbæk
Når stormene gnaver i klitterne, som det ofte er tilfældet, kan man ikke undgå at tænke på, hvor meget der rent faktisk forsvinder fra vores kyst i Ferbæk. Også medieomtale af problemerne længere nordpå i Nørre Lyngby m. fl. bidrager til sådanne overvejelser. Så er det rart at kunne gå ind på Jammerbugt Kommunes kortportal og kunne konstatere, at klitbræmmen foran vores område faktisk er blevet bredere (og formentlig også højere) i perioden fra 1954 til 2016, og at selve kystlinjen (grænsen mellem vand og land) er helt stabil.

Link til Kystanalysen