Bestyrelsen

Formand

Svend Erik Hansen
Klintevej 9, 9000 Aalborg
Tlf.: 21 40 70 62
Narhvalen 2
Mail: sehamp@gmail.com

   
Næstformand Knud Nørgaard
Lucernemarken 9, 9490 Pandrup
Tlf.: 91 55 05 01
Blåhvalen 5
Mail: knn@lucernemarken.dk
 
Kasserer og
sekretær
Dorte Olsson
Anne Maries Vej 9, 9000 Aalborg
Tlf.: 23294877
Blåhvalen 9
Mail.: dorteoleolsson@stofanet.dk
 
 

Lars Ramhøj
Sundby Brygge 9 3. tv., 9400 Nørresundby
Tlf.: 30 30 49 01
Bardehvalen 12
Mail: lars@ramhoej.net

 
  Per Q. Ovesen
Elmsager 30
8240 Risskov
Marsvinet 26
Tlf.: 86 21 16 25
Mail: PQO@mail.dk
 
Revisor Jørgen Vind, Ferborgvej 71
 
Revisorsuppleant Henny Nielsen, Tunen 12
   
I bestyrelsen er opgaverne fordelt således:
Bygge- og deklarationsudvalg Per Q. Ovesen, formand og Knud Nørgaard
Naturplejeudvalg Lars Ramhøj, formand og Per Q. Ovesen
Vej- og vandløbsudvalg

Knud Nørgaard, formand og Lars Ramhøj

Web-master Svend Erik Hansen
   
Opdateret 18. januar 2018