Husene i Ferbæk indpasser sig her smukt i landskabet – et eksempel på deklarationens fortjenester

Ferbæk er et enestående sommerhusområde. Smuk natur og harmoniske huse med en beliggenhed tilpasset naturen, og som sammen udgør en afstemt helhed.

Men det er ikke kommet af sig selv. Området er fredet, og der er i denne sammenhæng udarbejdet en deklaration, som be­stemmer hvordan naturen skal passes, og hvordan husene skal udformes. Deklarationen er en absolut forudsætning for at om­rådet ser og vedbliver at se ud som det gør, og de­n er tinglyst på hver enkelt ejendom.

Deklarationen er udtryk for, at den individuelle udfoldelse er un­derordnet hensynet til helheden og de fælles værdier. Det til­taler de fleste, men for andre kan deklarationerne synes at væ­re for begrænsende, hvis man ønsker at sætte sit eget in­dividuelle præg på sin grund og hus.

Hører man til sidstnævnte gruppe, skal man overveje at købe ejendom et andet sted. Langt de fleste sommerhusudstyk­ninger har nemlig langt mere liberale betingelser, end det er tilfældet i Ferbæk.

Om hjemmesiden
På hjemmesiden oplyses bl.a om:

  • deklarationsbestemmelserne for Ferbæk området
  • ejerlaugets vedtægter
  • ejerlaugets bestyrelse
  • referater fra bestyrelsesmøder
  • årets generalforsamling og andre fællesarrangementer
  • muligheden for at sende e-mail til bestyrelsen
  • hvad der sker og er sket i området
    (renovation, vedligeholdelse af veje og stier m.m.)

Desuden er der "opslagstavle", som alle medlemmer kan benytte til at viderebringe forslag eller informationer, som det enkelte medlem af ejerlauget mener andre medlemmer eller gæster i området kunne have interesse i. Herunder gerne reaktioner på denne hjemmeside og meget gerne forslag til hvordan den kan gøres bedre, anvendes o.lign.
Forslag eller informationer skal fremsendes til webmaster/sekretær, som så indsætter det på hjemmesiden under Opslagstavlen.

Du kan også se billeder fra Ferbæk ved at klikke på FERBÆK BILLEDER

Du er også velkommen til at bidrage med egne billeder, som du synes du vil dele med andre i Ferbæk. Det gør du ved at fremsende til webmaster/sekretær.

På bestyrelsen vegne

Svend Erik Hansen
formand